More

    “Triple White” Nike Kobe 8 Protro front

    “Triple White” Nike Kobe 8 Protro back
    Kobe Bryant-“Triple White” Nike Kobe 8 Protro-HipHopUntapped-